BNI - Tổ chức Kết nối Kinh doanh lớn nhất và thành công nhất trên toàn thế giới

Chapter của chúng tôi trao nhau ##tyfcb## trong 12 tháng vừa qua!

Thành viên BNI Five Stars trung bình gia tăng 20% doanh thu trong năm đầu tiên. Chapter của chúng tôi là nhóm các chủ doanh nghiệp tích cực, cam kết và luôn biết cách trao cơ hội kinh doanh cho nhau.

Tầm nhìn: Chapter 5 sao của  BNI Việt Nam
•Sứ Mệnh: Phát triển kỹ năng lãnh đạo và networking cho các thành viên. Tăng doanh số cho doanh nghiệp thành viên
•Mục tiêu Doanh thu: 120 tỷ/năm, trung bình 1,5 tỷ/ thành viên
•Giá trị cốt lõi thực hiện theo 5C: Chất lượng, Chia sẻ, Chân thành, Cam kết, Cầu tiến
•Slogan: Lãnh đạo đỉnh cao - Dịch vụ 5 sao

Tham dự buổi họp Chapter - Gia nhập BNI để nhận cơ hội kinh doanh!!!

Chúng tôi có những ngành nghề mở để chào đón những chủ doanh nghiệp muốn mang sự nhiệt tình và đoàn kết đến với buổi họp Chapter. Mỗi Chapter chỉ cho phép một Chuyên gia thuộc một ngành nghề gia nhập.

Hãy tìm kiếm danh sách thành viên tại đây để xem ngành nghề của bạn có đang mở hay không, sau đó tham dự một buổi họp và loại bỏ đối thủ cạnh tranh!

Tin tức mới nhất từ BNI

    Ajax loader image