Chào mừng các chủ doanh nghiệp đến với BNI Ocean Chapter

Doanh số của BNI Ocean đạt ##tyfcb## trong 12 tháng qua!

Trung bình các thành viên BNI, tăng 20% cơ hội kinh doanh trong năm đầu tiên. Chapter Ocean thuộc vùng Hanoi 2 của chúng tôi gồm trên 60 chủ doanh nghiệp, năng động, tận tâm, luôn tìm cách hợp tác và giới thiệu cơ hội kinh doanh cho nhau.

Hãy đến cuộc họp của chúng tôi - nơi trao nhận các cơ hội kinh doanh !!!
BNI Ocean hiện đang mở các danh mục ngành nghề cho các chủ doanh nghiệp nhiệt tình và liêm chính. Mỗi thành viên chỉ được đại diện cho một ngành nghề duy nhất trong mỗi Chapter.

Tìm kiếm thông tin thành viên của BNI Ocean ở danh sách dưới đây để xem ngành nghề của bạn đã có chưa, sau đó mời bạn đến với cuộc họp của chúng tôi, và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình kết nối kinh doanh đầy hứa hẹn.

Thành viên BNI Ocean vui lòng đăng nhập và xem thông tin chi tiết thống kê BNI Connect Global tại đây

Thông tin mới nhất từ BNI

    Ajax loader image